Dr. Steven Stes

Dr. Steven Stes is psychiater, psychotherapeut en mindfulnesstrainer.

Hij studeerde geneeskunde aan de KU Leuven en is geneesheer-specialist in de psychiatrie sinds 2004. Parallel aan de opleiding tot psychiater genoot hij een systeem- en gezinstherapeutische scholing aan de toenmalige Afdeling Familietherapie van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven.

Na gewerkt te hebben bij PsyQ Den Haag en UZ Brussel, was hij van 2007 tot en met 2019 als staflid verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven waar hij zich specifiek bezig hield met de diagnostiek bij en behandeling van volwassenen met vermoeden van ADHD.

Zijn interesses gaan vooral uit naar de diagnostiek en behandeling van ADHD en aanverwante ontwikkelingsproblemen, angst- en stemmingsstoornissen en naar mindfulness-gebaseerde behandelingen van psychische problemen.

Hij is lid van de Vlaamse Vereniging voor Pyschiatrie (VVP), de European Psychiatric Association (EPA) en the World Federation of ADHD.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close