Over ons

Intenties is de praktijk van dr. Steven Stes en Sheena Van Namen.

Volwassenen woonachtig in een eerstelijnszone van Antwerpen of Zuid-Oost Rand Antwerpen kunnen bij ons terecht voor individuele therapie, relatie- en gezinstherapie, en medicamenteuze behandeling.

Ons groepsaanbod is ook toegankelijk voor mensen die verder wonen dan bovenstaande eerstelijnszones.

We hebben specifiek ervaring opgebouwd in de diagnostiek en behandeling van ADHD en aanverwante ontwikkelingsproblemen, angst- en stemmingsproblemen, en mindfulness-gebaseerde behandelingen. Hierbij wensen we steeds ook aandacht te behouden voor het relationele- en gezinsfunctioneren.


Afwezigheden

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close